LLICÈNCIES FEDERATIVES 2007

2.2.- Licències de Cicloturisme

Aquesta llicència és d'àmbit català i està adreçada a la pràctica del ciclisme com esport per a tots.
Adreçada als ciclistes que prenen part a les marxes de carretera i a pedalades de BTT del calendari catalá.
L'assegurança cobreix també totes les sortides individuals o amb el club a Catalunya, a tot l'

Estat i a l'estranger (previa comunicació a la FCC)


Cicloturisme  btt *

50 €

2.2.- Llicències de Cicloturisme

Haurá de complimentar-se el model de sol.icitud i revisar si les dades son correctes o bé han canviat.
Els cicloturistes hauran d'indicar la modalitat preferent en la seva pràctica esportiva de lleure : (cicloturisme de carretera, cicloturisme de btt)


Documentació necessaria per la tramitació de llicències


Cicloturistes
Imprès de sol.licitud, Fotocòpia DNI (en cas de primera llicència) - La Revisió Mèdica no és obligatòria però, sí recomanable

Cobertura d'Accidents per a les llicències de Promoció ( fins 16 anys )


La UFEC i la FCC han signat un accord amb la companyia asseguradora MAPFRE SEGUROS GENERALES
L'assistència mèdica es realitzarà als centres concertats per MAPFRE
A la pagina web www.ciclisme.cat trobareu tota la informació referent als centres d'assistencia Mapfre i normes d'actuació en cas d'accident

Cobertura d'accidents per a la resta de Llicències - Mutualitat Gen.Esportiva

L'assegurança d'accidents esportius per a les llicències de alta i baixa Competició aixi com per a les llicències de Cicloturisme està concertada amb la MUTUALITAT GENERAL ESPORTIVA
A la pagina web www.ciclisme.cat trobareu tota la informació referent a la Mutualitat General Esportiva, relació de serveis mèdics i normes d'actuació en cas d'accident

Assegurança de Responsabilitat Civil

La FCC ha renovat la pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil amb la companyia GROUPAMA
Cobreix la responsibilitat civil dels federats en front a tercers en la pràctica de la seva activitat esportiva.
A la pagina web www.ciclisme.cat trobareu tota la informació referent a l'assegurança de responsabilitat civil


Per tramitar la llicència de cicloturisma-btt-lleure, es pot fer a la web de la f.c.c

www.fedecat.com a l’apartat d’oficina.